Thursday, April 10, 2008

ကိုးန၀င္း အဓိဌာန္ ပုတီးစိတ္နည္း

တနလာၤ

အဂၤါ

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသာပေတး

ေသာၾကာ

စေန

တနဂၤေႏြ

တနလၤာ

အဂၤါ

ပထမဆင့္

သမၺာသမၺဳေဒၶါ

() ပတ္

ဘဂ၀ါ ()ပတ္

သုဂေတာ

()ပတ္

သတၱာေဒ၀

မႏုႆာနံ

() ပတ္

ေလာက၀ိဓူ

() ပတ္

၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ

()ပတ္

အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဓမၼသာရထိ

()ပတ္

အရဟံ ()ပတ္

ဗုေဒၶါ

()ပတ္

ဒုတိယဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

တတိယဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

စတုတၱဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

ပဥၥမဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

ဆဌမဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

သတၱမဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

အဌမဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

န၀မဆင့္

()

()

()

()

()

()

()

()

()

၁) အ၀ါေရာင္ ၿခယ္ထားေသာေန႔မ်ားသည္ သက္သက္လြတ္စားရန္ၿဖစ္ပါသည္။

၂) ပထမ အဆင့္မွ ဆက္၍ က်န္ေန႔မ်ား ကို ရည္တြက္ရန္၊ (ဥပမာ ဒုတိယဆင့္ အတြက္ဆိုလ်င္ ဗုဒၶဟူးေန ႔ ၊၀ိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ၊ (၃) ပတ္ ၿဖစ္၍ ၾကာသပေတးေန႔၊ ဘဂ၀ါ ၉ ပတ္တြင္ ၿပီးပါမည္။ တတိယဆင့္ အတြက္ ေသာၾကာေန ႔၊ သုဂေတာ ၄ပတ္တြင္ စ၍ စေနေန႔၊ အရဟံ ၁ ပတ္တြင္ၿပီးပါမည္။)

၃) တစ္ဆင့္ ေအာင္ၿမင္တိုင္း လိုရာဆု တစ္ဆုကို ေလးနက္စြာဆုေတာင္းပါ။ တစ္ဆင့္ ႏွင့္ တစ္ဆင့္ၾကား အၾကားအလပ္မရွိ တစ္ဆက္တည္းၿဖစ္ပါသည္။

ၾကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းေပါက္ၾကပါေစ။

(သၾကၤန္တြင္း အထိမ္းအမွတ္)

9 comments:

ႏိုးေဆာ္ခ်က္ said...

အင္းဗ်ာကိုးနဝင္းအေႀကာင္းေလးနည္းနည္းေဆြးေႏြးခ်င္လို႕ပါ.....ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ၿမန္မာလူမ်ဳိးေတြက
ကိုးဂဏန္းအရမ္းႀကိ ုက္က်တယ္ဗ်.....ဘာလုပ္လုပ္ေနရာတိုင္းမွာ(၉) ကိုအသံုးၿပ ုေလ႕ရွိႀကတယ္..
အခ်ုိဳ႕ေနရာေတြဆို လွ်င္ စံုဂဏန္းၿဖစ္ေနလွ်င္မသြားရဘူး၊သြားမည္ဆိုပါကလည္းတစ္စံုတစ္ခုကိုအ
ေဆာင္အၿဖစ္ယူကာသြားသင္႕ေႀကာင္း...ဥပမာ-လူ(၈)ေယာက္သြားလွ်င္စံုဂဏာန္းၿဖစ္ေနသၿဖင္႕မဂ
ဏာန္းၿဖစ္ေစရန္ခဲလံုးတစ္လံုးယူကာ သြားၿခင္း...ဤသူမ်ားကို္ကံ၊ ကံ၏အက်ုိဳးကိုနားမလည္ေသးသူ
မ်ားဟုဆိုႏူိင္ပါသည္......ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုး ပါးရွိေသာေႀကာင္႕(၉)ကုိယူၿခင္း
ကသဘာဝႀကပါသည္..သို႕ေသာ္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားရာတြင္အေရအတြက္ကိုဦးစားေပး၍ပြားမ်ား
သူကမ်ားပါသည္..မိမိ အဓိ႒ာန္ၿပီးစီး ေရးကိုသာဦးတည္ေနေႀကာင္းေတြ႕ရပါသည္...အရဟံ ဟုအေခါက္
ေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာရြတ္ေနၿခင္းထက္...အရ.ဟံ ကိေလသာခပ္သိမ္းကင္းစင္ေတာ္မူေသာၿမတ္စြာဘု
ရားဟု မိမိစိတ္ထဲမွ ဘုရားရွင္၏ ကိေလသာမွန္သမွ်ကင္းစင္ေတာ္မူပံုကိုၿမင္ေအာင္ပြားၿခင္းကအေကာင္း
ဆံုးေသာဂုဏ္ေတာ္ပြားနည္းဟုနည္းလမ္းေကာင္းေလးေၿပာၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္...ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားရာ
တြင္ ဤကိုးနဝင္း တြင္ေဖာ္ၿပထားသကဲ႕ သို႕ သုဂေတာ ဆိုပါက (၄)ပါတ္စိပ္ရမည္ဟုပါရွိပါသည္..
(၄)ပါတ္မစိပ္ဘဲ (၂)ပတ္ထဲစိတ္လွ်င္လည္းရပါသည္....ဘုရားရွင္က ဤ ကဲ႕သို႕ အတိအက်မစိပ္လွ်င္
အဓိ႒ာန္ပ်က္သည္ဟုေဟာေတာ္မမူပါ...ေၿပာလိုသည္မွာေထရဝါဒတြင္ ဤကဲ႕သို႕ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားၿခင္းမရွိပါ..
သက္သက္လႊတ္စားဖို႕ရန္လည္းဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မမူပါ.ဤေနရာတြင္သက္သက္လႊတ္အေႀကာင္း
ေလးနည္းနည္းေၿပာၿပခ်င္ပါသည္...ဘုရားရွင္၏ေယာက္ဖေတာ္ၿဖစ္သူေဒဝဒတ္ က ဘုရားရွင္အား
ရဟန္းေတာ္မ်ားအားသက္သက္လႊတ္စားရန္ေလွ်ာက္ဖူးပါသည္...ဤတြင္ဘုရားရွင္ ကသက္သက္
လႊတ္စားၿခင္းသည္ ကုသုိလ္ လည္းမၿဖစ္..အကုသိုလ္လည္းမၿဖစ္သၿဖင္႕တားၿမစ္ေတာ္မမူပါ...
သက္သက္လႊတ္စားၿခင္း သည္မိမိကိုမိမိညုင္းဆဲၿခင္းၿဖစ္ေႀကာင္းဆရာေတာ္ဘုရားမ်ားမႀကာခဏ
ေဟာႀကားေတာ္မူပါသည္..ပုတီးစိပ္ အေႀကာင္းလည္းအနည္းငယ္
ေဆြးေႏြးၿခင္ပါေသးသည္...ပုတီးစိပ္ၿခင္း သည္ေထရဝါဒသာသနာမွဆင္းသက္လာၿခင္းမဟုတ္ပါ..
အခ်ဳိ႕က ပုတီးစိပ္မွသမာဓိရလြယ္သၿဖင္႕ပုတီးစိပ္ႀကၿခင္းၿဖစ္သည္....သို႕ေသာ္ပုတီးစိပ္ၿခင္းၿဖင္႕ေတာ႕
နိဗၺာန္ကိုမေရာက္ႏူိင္ပါ....ဝိပသာနာပြားမ်ားၿခင္းၿဖင္႕သာ သံသရာမွလႊတ္ေၿမာက္ရာနိဗၺာန္သို႕ ေရာက္
ရွိႏူိင္ပါသည္....ဒါန၊သီလ၊သမထ သည္ဘုရားရွင္မပြင္႕မွီကလည္းရွိပါသည္...ဒါန ၊သီလ၊ (ဘာဝနာ)
မွာ ဘုရားရွင္ပြင္႕ထြန္းမွသာ ေပၚေပါက္ပါသည္...ယခုကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားရွင္၏သာသနာႏွင္႕ႀကံဳ
ႀကိ ုက္ေနခ်ိန္ၿဖစ္သၿဖင္႕ ဝိပသာနာကိုသာအစဥ္တစိုက္က်င္႕ႀကံႀကဳိးစားအားထုတ္ႀကပါစို႕လို႕နိဗၺာန္
အက်ဳိးေမွ်ာ္၍ ႏူိးေဆာ္သမူၿပဳလိုက္ပါသည္...

ယခုခါမူ ၊လူလည္းၿဖစ္လာ
သာသနာလည္းထြန္းခိုက္၊အၿမိဳက္တရားေဟာႀကားမည္႕သူလည္းမရွား
သို႕ပါလွ်က္သားႏွင္႕မွ...
တရားမလိုက၊္အမွားကိုႀကိဳက္ႀကလွ်င္
အမိုက္တကာဗိုလ္မင္း၊အဖ်င္းတကာဗိုလ္ခ်ဳပ္
အပါယ္ေလးလီ၊ ၿမစ္နဒီတြင္ ပလုံစီၿမဳပ္လို႕
လူယုတ္ႀကီးေတြၿဖစ္ခ်ိမ္႕မည္။
(စေလဦးပုည )

Ang said...

"ႏိႈးေဆာ္ခ်က္" ၏ ေဆြးေႏြး မႈ ၊ အၾကံ ေပး မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ သည္။ "မဟာဆန္" ကဲ့သို႕ အသိအလိမာၼ ရွိ သူ အတြက္ "ကိုးနဝင္း" ဆိုေသာ "ေလာကီ" အယူအဆ မ်ား ကို ေက်ာ္ လြန္ေသာ "ေလာကုတၱရာ " ဘာသာအေလ့အက်င့္ မ်ား ကိုသာ ေလ့လာလိုက္စား ေစခ်င္ပါ သည္။

Blog ဖတ္သူ

AUNG LIN NAING said...

အဓိဌာန္ ပါတယ္ဆိုမွေတာ့ ရည္မွန္းတဲ့အတိုင္းအတိအက်လုပ္ရမွာေပါ့။ ခင္ဗ်ားတုိ ့ေျပာတာလဲမွန္ပါတယ္။ ဘာအဓိဌာန္မွမလုပ္ဘဲ ဘာေတာင္းဆိုဆႏၵျပဳမွဳမွမလုပ္ဘဲ ဘုရားရွင္ရဲ ့ဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားတာကေတာ့ ဘယ္ႏွေခါက္၇ြတ္ရြတ္ရပါတယ္။ စိပ္ပုတီးေတာင္မလုိပါဘူး။ လူပိန္းနည္းနဲ့ေျပာရရင္ စိပ္ပုတီးစိပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္မပ်ံ ့လြင့္ေအာင္အဓိဌာန္တာပါပဲ။ဒီအပတ္ေရ မျပည့္မခ်င္း ဒီအလံုးအေရ မျပည့္မခ်င္း ရြတ္မယ္ဆိုတဲ့အဓိဌာန္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္စိပ္ပုတီးစိတ္ရင္ေတာ့ အာရံုျပဳတာအေရးၾကီးသလို အေရအတြက္ကလညး္အေရးၾကီးပါတယ္။ဂဏန္းအေရအတြက္ ဟာလည္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို ့ျပကဒိန္ တို ့ေမြးနံတို ့မွာ စေန ကေတာ့ နံပါတ္ဘယ္ေလာက္ ဗုဒီဟူးကနံပါတ္ဘယ္ေလာက္ဆိုျပီးရိွတယ္မလား။အဲဒါကိုၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ အေရအတြက္ဟာလည္းအေရးၾကီးေၾကာင္းသိသာပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ကစာေရးဆရာေတြလို ေတာ့ ရွင္းခနဲလင္းခနဲေတာ့မေျပာတတ္ဘူး သို ့ေသာ္လည္း အတိတ္တေဘာင္ ေဗဒင္ ဂါထာ မႏၱာန္ ယၾတာ ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္စတာေတြကလည္း အမွန္တကယ္ရိွတယ္ဆိုတာ အတိအလင္းေျပာလိုပါတယ္။ သို ့ေသာ္လည္းအခုေခတ္မွာတကယ္တတ္ၾကေသးလားဆိုတာေတာ့မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။

ၾတိရတနာ said...

ဟုတ္ကဲ့ ေထဒဝါဒဗုဒၶဘာသာမွာေတာ့ ပုတီးစိတ္တာ ဘုရားေဟာမွာမပါေပမဲ့ ဒါကဝိပႆနာလုပ္ငန္း တုိက္ရုိက္ဝင္သူအတြက္ပါ။ ကိစၥမ်ားေျမာင္လူတုိ႕ေဘာင္ၾကေတာ့ သားေက်ြးမွူ မယားေကြ်းမွုရွိေလေသးရဲ့။ ပုတီးဟာ ဝိပႆနာ ေရွ႕ပုိင္းေလးမွာ သမထအေနနဲ႕လုပ္လို႕ရပါတယ္။ သမထဆုိတာကေတာ့ စိတ္ကုိအာရုံတစ္ခုေပၚမွာ စုစည္းထားျခင္းပါပဲ။ ကသုိင္းပဲရွဳ ရွဳ ၊ ဂဏာန ဂဏန္းပဲ ေရတြက္ ေရတြက္ စိတ္ျငိမ္လာဖုိ႕ပါ။ စိတ္တည္ျငိမ္ေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ယူဆခ်က္ေတြမွန္ကန္လာမယ္ အေျပာအဆုိ အိေျႏေတြတည္ျငိမ္လာမယ္ အဲဒီေတာ့ လူေတြက ကုိယ့္ကုိယုံၾကည္လာသလုိ ကုိကလည္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြထုံမႊမ္းထားေတာ့ သစၥာက တည္ေနတယ္။အဲဒီမွာ ေလာကီစည္းပြားတက္နဳိင္ပါတယ္။ ေလာကီမွာ မစုိးရိမ္ရေတာ့ ေလာကုတၱရာသြားရာလမ္း ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေတာ့ လုိရာမအျမန္ေရာက္ႏွဳိင္ပါတယ္။ အိမ္ယာတည္ေထာင္ လူတုိ႕ေဘာင္အတြက္ပါ။ ဂဏန္းခ်ည္း သီးသန္႕ေရတြက္သူကေတာ့ ဂုဏ္ေတာ္မမႊြမ္းတဲ့အတြက္ အနက္မထင္ ဥာဏ္မျမင္တာ့ သမထက က်ဳိးလြယ္လြယ္က်ဳိးေပါက္နဳီင္ပါတယ္။
က်ြန္ေတာ့္ အဖုိးအိမ္မွာ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး စိတ္ပုတီးနဲ႕ ဓာတ္ပုံကုိ ဖူးရပါေၾကာင္း။ အဲဒီေခတ္ကာ ကြန္ပ်ဴတာပေျပာနဲ႕ ဂဏန္းေပါင္းစက္ အမ်ဳိးအစာေတာင္ လက္ခ်ဳိးေရတြက္လုိ႕ရပါတယ္။
ပုတီးခ် ေျမးကုိမ လုိ႕ ယခင္တရာေတာ္ေတြမွာ နာဖူးသလုိ ၊ ဝတၳဳဟာ စာေပးပြဲမွာအပါေပမဲ့ စာစီစကုံးေတာ့ အေထာက္ကူျပဳႏွဳိင္ပါတယ္။ ဒါမိတ္ေဆြရဲ့ အသုံးခ်မွဳ အလွဲ႕အေျပာင္း ျပဳတတ္မွဳ ေပၚမူတည္မယ္လုိ႕ အၾကံျဖစ္မိပါတယ္။
က်ြန္ေတာ္ ဤကြန္႕မင့္ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးျခင္း ၊ မွန္ကန္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္း ၊ သူတစ္ပါးအယူအဆ လုပ္ေတာင္ခ်က္ကုိ မွားယြင္းျခင္း မရည္ရြယ္ပါ။ က်ြန္ေတာ္ မွတ္သားဖူးသမွ် အဝအဝတုိ႕မွာ ေကာက္ႏွဳတ္ေဆြးေႏြးျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။
အမွားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေသာ္၎ ေဘးျဖစ္ေစျခင္းကုိဦးတည္ခဲ့လွ်င္၎ က်ြန္ေတာ္ေရးသားမွဳအာ ျပဳျပင္ေပးၾကပါရန္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိိေသာ္ မသူေတာ္ေတြလဲ ေနာက္လုိက္ရာေထာင္ရွိေလေတာ့ က်ြန္္ေတာ္စာကုိ မွားလွ်က္လက္ခံမိက ဤအျပစ္၏ အက်ဳိးဆက္ က်ြႏွဳပ္အာလည္း မသက္ေစ ဖတ္သူေတြလည္း အခက္မေပြဖုိ႕ ရုိေသစြားေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

eimon said...

ကိုးန၀င္းပုတီးစိတ္ေနတာ သံုးပါတ္ထဲမွာရွိပါျပီ...ဒီေန ့ရက္မွားျပီး သက္သက္လြတ္မစားမိလို ့...အဓိ႒ာန္ ပ်က္မပ်က္သိခ်င္ပါတယ္...

မင္းညိဳ said...

ဟုတ္ကဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္တုန္း ကေတာ႔ အဲဒီေန႔ သက္သက္လြတ္ မစားမိသည္ၿဖစ္ေစ စားမိသည္ၿဖစ္ေစ စိတ္မေကာင္းမၿဖစ္ပဲ နဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ဂုဏ္ေတာ္ကို အာရုံၿပဳရင္း၊ မေကာင္းတဲ႔ အေတြးအၾကံ အၿပဳအမူ အေၿပာဆိုေတြကိုသာပဲ အဓိက ေရွာင္ရွားရင္း အာရုံၿပဳ စိတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး စေကာ္လာ ေလွ်ာက္ထားတာကိုေတာင္ လုိခ်င္လုိ႔ လုပ္ခဲ႔ေပမယ္႔ ဒီအဓိဌာန္ၿပီး ရမွၿဖစ္မယ္ဆိုတဲ႔ စိတ္မ်ိဳး မသြင္းမိေအာင္အာရုံစိုက္ပါတယ္။ ၾကည္ညိဳစိတ္နဲ႔ စိတ္ခဲ႔ပါတယ္။ အၿပင္းအထန္ၾကိဳးစားခဲ႔တာက အရင္ပါ။ ဘုရားတရားလုပ္ၿပီးထိုင္ေစာင္႔တာက ေနာက္မွပါ။ ဒါေပမယ္႔ ၃ ဆင္႔ေၿမာက္မွာေတာ႔ ေအာင္ၿမင္သြားခဲ႔ပါတယ္။ ဂ်ာမနီကိုေရာက္စမွာ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႔ လားလုိ႔ေတာင္ ကိုယ္ေပါင္ကိုယ္ဆိတ္ၾကည္႔မိေလာက္ေအာင္ တကယ္ေရာက္လာေတာ႔အံ႔ၾသခဲ႔ရပါတယ္။

မင္းညိဳ said...

ဆရာမင္းသိခၤ တည္ထြင္ခဲ႔တဲ႔ ပုတီးစိတ္နည္းၿဖစ္တယ္လုိ႔ မင္းသိခၤအမွတ္တရ မဂၢဇင္း ထဲမွာေတြ႔ရတယ္။ ဘယ္လုိပဲစိတ္စိတ္ ၾကည္ညိဳစိတ္အရင္းခံပါ။ ထပ္ေၿပာခ်င္တာကေတာ႔ စိတ္တန္ခိုး စြမ္းအားၾကီးမားလာေစဖို႔ လုပ္တဲ႔အလုပ္ေတြလို႔ ထင္ပါတယ္။ ပုတီးစိတ္ခ်ိန္မွာ မေကာင္းတဲ႔ အာရုံနဲ႔ အေတြးအၾကံေတြကို ေမ႔ထားၿပီး ဘုရားေပၚမွာပဲ အာရုံၿပဳတာ ေအာင္ၿမင္မယ္ထင္ပါတယ္။

Htet Htoo Shan said...

ကိုးန၀င္း ၀င္ရန္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေလးေတြေကာရွိပါသလားခင္ဗ်။

မင္းညိဳ said...


ဗုဒၶါႏုႆတိကိုပြားမ်ားရင္ ေသာတၱာပတၱိမဂ္ဆိုက္ႏုိင္တယ္လို ဆရာေတာ္ ရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ရဲ ႔ စာအုပ္မွာဖတ္ရပါတယ္။

(အပဒါန္ ပါဠိေတာ္) မွာလည္း
ဘာေ၀ဟိ ဗုဒၶါႏုႆတႎ ၊ ဘာ၀နာနမႏုတၱရံ
ဣမံသတႎ ဘာ၀ ယိတြာ၊ ပုရယိႆတိမာနသံ။
(အပဒါန္ ပါဠိေတာ္)
ဘာ၀နာနံ၊ ေလးဆယ္ေသာ ဘာ၀နာတို႔တြင္၊ အႏုတၱရံ အတူမရွိအၿမတ္ဆံုးၿဖစ္ေသာ၊ ဣမံဗုဒၶါႏုႆတႎ၊ ဤဗုဒၶါႏုႆတိဟူေသာ သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ကို ဘာေ၀ဟိ မေနမနား လြန္ၾကိဳးစား၍ ပြားမ်ား အားထုတ္ပါေလာ႔။ ဣမံသတႎ၊ ဤဗုဒၶါႏုႆတိဟူေသာ သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ကို၊ ဘာ၀ယိတြာ မေနမနား လြန္ၾကိဳးစား၍ ပြားမ်ား အားထုတ္ၿခင္းေၾကာင္႔ ၊ မာနသံ၊ မေနာမယ စိတ္ဆႏၵ ႏွင္႔ အလုိရွိသမွ်တို႔ကို၊ ပုရယိႆတိ၊ ၿပည္႔စံုႏုိင္လတၱံ႔ေသာ ဂုဏ္ေတာ္ၿမတ္ပါေပတည္း။
လုိ႔ဆိုပါတယ္။ ပုတီးကို စိပ္ေနစဥ္မွာ သတိကို မလြတ္ေအာင္ထိန္းဖို႔သာ အာရုံစုိက္ၿပီး ဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားသင္႔ပါတယ္။ သတ္သတ္လြတ္စားၿခင္းနဲ႔ အဓိဌာန္ၿခင္းကေတာ႔ စိတ္ကိုခုိင္မာမႈရွိေစၿပီး အကယ္၍ ေက်ာ္သြားၿခင္း ဒါမွမဟုတ္ ရက္တြက္လြဲသြားၿခင္းရွိပါက အဲဒီအေပၚစိတ္စႏုိးစေနာင္႔ မၿဖစ္ပဲ..ဆက္စိပ္ပါ။ စိတ္ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းမႈကို ဦးစားေပးစိတ္ရင္ပိုေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္...။
ီႏုိးေဆာ္ခ်က္ေရးသြားတဲ႔ တုိက္တြန္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္ခုမွပဲ စၿဖစ္ပါတယ္ ဒါေတာင္အားထုတ္မႈမဟုတ္ေသးပါဘူး...ဥာတပရိညာ အဆင္႔ပါ။
အဓိသီလ၊ အဓိသမာဓိ ေဆာက္တည္ႏုိင္ၾကပါေစ။