Monday, October 27, 2008

ေတာင္ၿခစ္ေၿမာက္ၿခစ္အမွတ္တရတစ္ခ်ိဳ႔ထဲက ကူးၿခစ္ဆြဲထားခဲ႔ေသာ တစ္ခ်ိဳ႔ကို တင္ေပး လုိက္ပါတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲတာေတာ့မဟုတ္ပါ)

No comments: